Asianajotoimisto Vesala

Tietopankki

Paljonko maksaa?

Asianajo on asiantuntijatoimintaa, joka velotetaan asian hoitamiseen käytetyn ajan perusteella. Asianajajatutkimuksen 2017 mukaan pienin Suomessa veloitettava arvonlisäveroton tuntihinta muissa kuin oikeusapuasioissa oli 120 euroa tunnilta ja suurin 360 euroa tunnilta
(näihin tulee lisättäväksi ALV 24%).

Oikeudenkäyntiasioissa tyypillinen yksityishenkilöiden välisen riita-asian asianajolasku on 8-10.000 euroa arvonlisäveroineen, ja kun osapuolia on vähintään kaksi, on koko oikeudenkäynnistä aiheutuva kululasku yleensä 16-20.000 euroa. Tämä tulee yleensä hävinneen osapuolen maksettavaksi kokonaan ja yleisin oikeusturvavakuutuksen muoto ei kata vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, vaan ne jäävät hävinneen itse maksettaviksi.

Joissakin asioissa, kuten perunkirjoituksessa, kauppakirjojen tai muiden sellaisten asioiden tekemisissä, joissa on jo etukäteen mahdollista arvioida luotettavasti tehtävän työn määrä ja vaativuus, tehdään asianajotyö yleisesti myös kiinteällä etukäteen sovittavalla hinnalla.

Hinnasto

Hinnastomme 1.6.2017 alkaen: