Asianajotoimisto Vesala

Tietopankki

Mikä on asianajaja?

Asianajaja on lakimies, joka on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Suomen Asianajajaliittoon voivat kuulua jäsenvaatimukset täyttävät lakimiehet. Asianajajalta edellytetään vähintään:

  • ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa,
  • neljän (4) vuoden kokemusta lakimiestehtävistä,
  • kahden (2) vuoden kokemusta asianajotehtävistä,
  • asianajajakokeen ja -tutkinnon suorittamista ja
  • laissa sekä asianajajaliiton säännöissä vaadittua sopivuutta asianajajaksi.

Suomen Asianajajaliitossa on tällä hetkellä noin 2.100 jäsentä.

Asianajajan nimike on suojattu ammattinimike ja nimikettä saa käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäseneksi merkitty lakimies. Asianajajan nimikkeen käyttäminen oikeudettomasti on rangaistavaa. Asianajajaliitto valvoo ja sääntelee jäsentensä toimintaa. Suomessa ei ole asianajajapakkoa, joka tarkoittaa sitä, että Sinua tai asiaasi voi oikeudessa edustaa myös muu kuin asianajaja. Osaan tuomioistuimissa käsiteltävistä asioista vaaditaan avustajaksi asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiasiamies. Lisätietoa asiaan saat alla olevista linkeistä.

Tuomioistuimissa tapahtuvan lisäksi asianajajat avustavat asiakkaitaan paljon myös muutoin esimerkiksi kiinteistön kaupassa, perinnönjaossa, avioeron osituksessa ja monissa muissa asioissa.

https://www.asianajajaliitto.fi/