Asianajotoimisto Vesala

Tietopankki

Mikä maksaa?

Tuomioistuimissa (käräjäoikeus, hallinto-oikeus) käsiteltävistä asioista aiheutuu kuluja. Suomessa on aiheellisesti keskusteltu oikeudenkäyntikulujen nousemisesta tavalliselle kansalaiselle kohtuuttomiin määriin.

Asianajokulut syntyvät ja johtuvat pääasiallisesti asiamiehen eli avustajan ajankäytön perusteella tapahtuvasta laskutuksesta. Laskulla avustaja velottaa asiakkaaltaan siitä työstä ja ammattitaidosta, jota hän on käyttänyt asiakkaan asian hoitamiseen. Lisäksi asianajokuluina voi tulla asiakkaan maksettavaksi tehtävän hoidosta aiheutuneita kuluja, kuten vaikkapa matka- ja majoituskuluja.

Lisäksi tuomioistuimissa asian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksu, jonka suuruus vaihtelee 86 euron ja 1.000 euron välillä. Lisätietoa oikeudenkäyntimaksuista saat tästä linkistä:

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/fi/index/maksut/muuttuomioistuimet.html

Yleistä oikeudenkäynneistä ja maksuista

Suomen tuomioistuinlaitos jakaantuu kahteen päähaaraan, jonka lisäksi on muutamia erityistuomioistuimia. Toinen päähaaroista on yleisten tuomioistuinten haara ja toinen on hallintotuomioistuinten haara.

 • Yleiset tuomioistuimet
  • Käräjäoikeudet
  • Hovioikeudet
  • Korkein oikeus
 • Hallintotuomioistuimet
  • Hallinto-oikeudet
  • Korkein hallinto-oikeus

Käräjäoikeudet

Käräjäoikeuksissa käsitellään muun muassa hakemus-, riita- ja rikosasioita.

Hakemusasioissa pääsääntö on, että kaikki vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan. Hakemusasioita ovat esimerkiksi avioeron hakeminen, edunvalvonta-asiat, lasten huoltoon ja elatukseen liittyvät asiat ja lähestymiskieltoasiat.

Riita-asioissa pääsääntönä on, että jutun häviäjä maksaa kaikki oikeudenkäyntikulut. Pääsäännöstä on kuitenkin poikkeuksia.

Riita-asioissa on yleensä kysymys siitä, että osapuolet ovat erimielisiä jostakin asiasta, eivätkä saa asiaa ratkaistua ilman ulkopuolisen riidanratkaisua. Osapuolet kääntyvät käräjäoikeuden puoleen ja pyytävät tuomaria ratkaisemaan riitansa tuomiolla. Riita-asioita ovat esimerkiksi riita kauppahinnasta tai sen maksamisesta, riita kuluttajasuorituksesta vaikkapa auton korjaamisessa ynnä muita asioita.

Rikosasioissa pääsääntö kulujen korvausvastuusta menee riita-asian säännön mukaisesti. Rikosasioita ovat esimerkiksi pahoinpitely-, varkaus- tai rattijuopumusasiat, joissa yleinen syyttäjä nostaa syytteen ja vaatii rangaistusta tekijälle.

Hallinto-oikeudet

Hallinto-oikeuksissa käsitellään viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia kuten rakennuslupa-asioita, veropäätöksiä, ympäristölupia, toimeentulotukipäätöksiä ja niin edelleen.

Hallintoprosessin kulut ovat pääsääntöisesti häviäjän korvattavaksi määrättäviä, mutta pääsäännön mukaan yksityisen hävitessä jutun julkista valtaa vastaan, yksityistä ei voida velvoittaa korvaamaan julkisen vallan kuluja.

Oikeudenkäyntikulujen lopulliseen kokonaismäärään ja korvausvastuuseen vaikuttavat kaikissa asioissa mahdollinen oikeusapu ja muut tekijät. Lisätietoa tuomioistuimista: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html