Asianajotoimisto Vesala

Tietopankki

Asianajajien valvonta ja erimielisyyksien ratkaisu

Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimii valvontalautakunta. ”Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimii riippumaton valvontalautakunta ja valvontayksikkö, joiden lakisääteisiin tehtäviin kuuluu asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvonta. Näillä sivuilla kerromme, miten ammatillista valvontaa toteutetaan, kuinka kantelun voi tehdä ja miten asian käsittelyprosessi etenee. Ammatillisen valvonnan tavoitteena on turvata oikeudellisten palveluiden laatua. Kantelumenettely on maksuton.”

Valvontalautakunnassa tuli vireille vuonna 2017 kaikkiaan 608 kappaletta erilaisia kanteluja eri osa-alueilta, joista 89 kappaletta (15 %) koski palkkioriita-asiaa.

Asianajajasta, julkisista oikeusavustajista tai ns. lupalakimiesten toiminnasta voi kuka tahansa tehdä Valvontalautakunnalle kantelun. Valvontalautakunta osapuolia kuultuaan tutkii asian ja antaa asiassa ratkaisun. Valvontalautakunnan verkkosivuilta löytyvät kattavat ohjeet kantelun laatimiseen.